Bærekraft i fokus

Vi ønsker å ta vårt ansvar for en bedre fremtid. I våre prosjekter, små eller store, vil vi alltid ha fokus på bærekraftige løsninger. Vi jobber tett med Varig og Carrot for igangsetting av tiltak og innføring av rapporteringsrutiner på forbruk og utslipp. På denne måten kan vi bidra til mer bevisstgjøring blant våre leietaker/samarbeidspartnere, og i fellesskap ta kloke valg for fremtidens arbeidshverdag.

Medspiller

Vi ønsker god og løpende dialog med våre leietakere. Det handler om å dele erfaringer og hele tiden være proaktive for å finne smarte og lønnsomme løsninger sammen. På denne måten er vår ambisjon å være en god medspiller for både leietakere og samarbeidspartnere.