Eiendommer

Vi eier og forvalter alle våre eiendommer og er opptatt av god dialog. Det skal være enkelt å få tak i oss og vi skal finne bærekraftige løsninger raskt. På denne måten ønsker vi nærhet til våre leietaker, noe vi mener er grunnleggende for et godt samarbeid.