Medspiller

Vi ønsker god dialog med våre leietakere. Det handler om å dele erfaringer og hele tiden være proaktive for å finne gode løsninger sammen. På denne måten er vår ambisjon å være en god medspiller.

Bærekraft

Vi ønsker å ta vårt ansvar for å gjøre det vi kan for en bedre fremtid. I våre prosjekter, små eller store, vil vi alltid ha fokus på bærekraftige løsninger, samt legge til rette for gode rapporteringsrutiner av energiforbruk. På denne måten kan vi bidra til mer bevisstgjøring blant våre samarbeidspartnere og i fellesskap ta kloke valg for en bedre arbeidshverdag.