Eiendommer

Vi eier og forvalter alle våre eiendommer. På denne måten vil vi ha nærhet til våre leietaker, noe vi mener kan ha stor verdi for et godt samarbeid.